നിറം

പുത്തലത്ത് വിനോദ്
2 comments:

  1. ഇതെവിടെ ആണ് സ്ഥലം?

    ReplyDelete
  2. ഇത് എന്റെ വീടിന് അടുത്ത പ്രദേശമാണ്. കണ്ണൂര് ജില്ലയിലെ പരിയാരം മെഡിക്കല് കോളേജിനടുത്ത ഏഴുംവയല്…..എന്റെ ബാല്യ-കൌമാരങ്ങളുടെ കളിമുറ്റം..

    ReplyDelete