കെ ആര്‍ ടോണി

കവിസമ്മേളനം

കെ.ആര്‍.ടോണി ചൊല്ലുന്നു
Powered by Podbean.com

2 comments:

  1. ഒന്നുമില്ലായ്മയുടെ ആ രസം ബോധിച്ചു
    പെട്ടന്നെല്ലാം ഉണ്ടാവെണ്ടാതായിരുന്ന പോലെ

    നന്നായി

    ReplyDelete